ICAN Institute
Zgłoś udział w konferencji

DIGITAL PRICING

Opłata za jednego uczestnika


NOWOŚĆ! DODATKOWE ZNIŻKI
UWAGA: Jeśli chcesz dokonać zakupu na więcej niż 1 osobę możesz otrzymać dodatkowe zniżki.
W tym wypadku prosimy o kontakt mailowy: infolinia@ican.pl lub telefoniczny 22 250 11 44.

Dostępne zniżki - koszt za 1 osobę:
  • od 3 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 5%): 1 332,38 zł netto
  • od 5 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 10%): 1 271,82 zł netto
  • od 8 osób zgłoszonych z firmy (zniżka 15%): 1 216,52 zł netto

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.

Mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w sposób dowolny, wystarczy, żeby dotarło do nas w taki sposób, abyśmy mogli zapoznać się z jego treścią, w szczególności pod powyższe: numery telefonów, adres lub adres e-mail. Mimo, że w zamian za wyrażenie zgody otrzymują Państwo darmową usługę, wycofanie zgody nie powoduje konieczności zapłaty za tę usługę. Ponadto mają Państwo m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich ilości oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w naszej polityce prywatności: www.ican.pl/prywatnosc.

Jeżeli wyrażą Państwo odpowiednią zgodę ICAN udostępni Państwa dane osobowe Partnerom wydarzenia, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych.