ICAN Institute

Zwinne strategie

Jak z sukcesem wprowadzić podejście agile do firmy?

Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że organizacje, które kurczowo trzymają się raz przyjętej strategii i nie potrafią dostosowywać się do panujących warunków, mają nikłe szanse przetrwania. Kryzys, który spotęgowała pandemia koronawirusa, w krótkim czasie zweryfikował rynek, eli-minując tych, dla którzy nie potrafili zmodyfikować dotychczasowego podejścia do nowych, zmiennych i trudnych do przewidzenia okoliczności.

Dziś określenie agile na dobre weszło do słownika pojęć biznesowych, spycha-jąc na margines jego pierwotne znaczenie nawiązujące do działania środowisk IT. Agile to nowoczesne podejście do funkcjonowania organizacji...

obierz bezpłatnie raport „Harvard Business Review Polska” i od razu korzystaj ze wskazówek, które pozwolą Twojej firmie zyskać większą skuteczność w pozyskiwaniu pracowników i klientów!

Pobranie raportu